В турския език, като суфиксен език (език на наставките), в речта, чрез наслагване на наставки и окончания, може да бъде образувана безкрайно дълга дума, която обаче става неразбирама, при използване на една и съща наставка повече от веднъж. Разбира се, тези думи-рекордьори не се използват в ежедневния разговорен турски език, но показват богатството на езика и как се променя значението на думата с всяка следваща добавена наставка. 

Най – дългата дума в турския език съдържа 22 наставки и 70 букви,  като за сравнение най – дългата дума в българския език съдържа едва 39 букви. Тази дума е „Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine“ и означава най – общо казано „Като че ли сте един от онези хора, които не можем да превърнем в неуспешен човек“. Образувана е по следния начин: 

Muvaffak
Muvaffakiyet
Muvaffakiyetsiz
Muvaffakiyetsizleş(-mek)
Muvaffakiyetsizleştir(-mek)
Muvaffakiyetsizleştirici
Muvaffakiyetsizleştiricileş(-mek)
Muvaffakiyetsizleştiricileştir(-mek)
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriver(-mek)
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriverebil(-mek)
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebil(-mek)
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebilecek
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebilecekler
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimiz
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizden
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmiş
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsiniz
Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine

Ето още една дума-рекордьор, в която може да разгледате значението на всяка от добавените наставки.