Продължете към съдържанието

Най-дългата дума в турския език (Türkçenin en uzun kelimesi)

В турския език, като суфиксен език (език на наставките), в речта, чрез наслагване на наставки и окончания, може да бъде образувана безкрайно дълга дума, която обаче става неразбираема, при използване на една и съща наставка повече от веднъж. Разбира се, тези думи-рекордьори не се използват в ежедневния разговорен турски език, но показват богатството на езика и как се променя значението на думата с всяка следваща добавена наставка. 

Чехословакия беше държава в Централна Европа, която съществуваше от 1918 до 1993 г., когато се раздели
в две държави: Чехия и Словакия.  Когато тази държава съществуваше, нейното име на турски език беше Çekoslovakya и се смяташе, че нейна производна дума, чрез присъединяване на наставки, образува най – дългата дума в турския език, а именно – „Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?“, което означава – Вие ли сте един от онези, които не успяхме да превърнем в чехословаци? Как се получава това? Ето как:

  • Çekoslovakya + lı – чехословак
  • Çekoslovakya + lı + laş – ставам чехословак
  • Çekoslovakya + lı + laş + tır – превръщат се в чехословаци
  • Çekoslovakya + lı + laş + tır + ama + dık – не можахме да превърнем в чехословак
  • Çekoslovakya + lı + laş + tır + ama + dık + lar + ımız – тези, които не можахме да превърнем в чехословаци
  • Çekoslovakya + lı + laş + tır + ama + dık + lar + ımız + dan – един от тези, които не можахме да превърнем в чехословаци
  • Çekoslovakya + lı + laş + tır + ama + dık + lar + ımız + dan + mısınız? – Вие ли сте един от онези, които не успяхме да превърнем в чехословаци?

Днес най – дългата дума в турския език съдържа 22 наставки и 70 букви,  като за сравнение най – дългата дума в българския език съдържа едва 39 букви. Тази дума е „Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine“ и означава най – общо казано „Като че ли сте един от онези хора, които не можем да превърнем в неуспешен човек“. Образувана е по следния начин: 

Muvaffak
Muvaffak + iyet
Muvaffak + iyet + siz
Muvaffak + iyet + siz + leş(-mek)
Muvaffak + iyet + siz + leş + tir(-mek)
Muvaffak + iyet + siz + leş + tir + ici
Muvaffak + iyet + siz + leş + tir + ici + leş(-mek)
Muvaffak + iyet + siz + leş + tir + ici + leş + tir(-mek)
Muvaffak + iyet + siz + leş + tir + ici + leş + tir + iver(-mek)
Muvaffak + iyet + siz + leş + tir + ici + leş + tir + iver + ebil(-mek)
Muvaffak + iyet + siz + leş + tir + ici + leş + tir + iver + eme + yebil(-mek)
Muvaffak + iyet + siz + leş + tir + ici + leş + tir + iver + eme + yebil + ecek
Muvaffak + iyet + siz + leş + tir + ici + leş + tir + iver + eme + yebil + ecek + ler
Muvaffak + iyet + siz + leş + tir + ici + leş + tir + iver + eme + yebil + ecek + ler + imiz
Muvaffak + iyet + siz + leş + tir + ici + leş + tir + iver + eme + yebil + ecek + ler + imiz + den
Muvaffak + iyet + siz + leş + tir + ici + leş + tir + iver + eme + yebil + ecek + ler + imiz + den + miş
Muvaffak + iyet + siz + leş + tir + ici + leş + tir + iver + eme + yebil + ecek + ler + imiz + den + miş + siniz
Muvaffak + iyet + siz + leş + tir + ici + leş + tir + iver + eme + yebil + ecek + ler + imiz + den + miş + siniz + cesine

Ето още една дума-рекордьор, в която може да разгледате значението на всяка от добавените наставки.