Продължете към съдържанието

Археологически музей в Истанбул (İstanbul arkeoloji müzeleri)

Археологическият музей в Истанбул, всъщност е група от три музея, намиращи се в района Еминоню (Eminönü), в близост до парк Гюлхане (Gülhane) и двореца Топкапъ (Topkapı). В него се помещават над един милион обекти, които представляват почти всички епохи и цивилизации в световната история.

Идеята за създаване на Археологически музеен комплекс в Истанбул възниква още през 19-ти век, когато част от управниците в Османската империя, пътувайки и получавайки образование на Запад, започват да полагат значителни усилия за модернизирането й. Османският султан Абдулазиз (1861–1876), впечатлен от археологическите музеи в Париж, Лондон и Виена, разпорежда през 1869 година създаването на подобен археологически музей и в Истанбул. Музеят е основан с постановление като Императорски музей през 1891 г. с цел защита на културните блага в Османската империя и е една от малко сгради в света, построена изрично като сграда за музей. Това е един от най-красивите и великолепни образци на неокласическата архитектура в Истанбул –  храм с четири колони и фронтони, два входа, достигнати от широки стълби на дългата фасада.

Музеят успява да събере уникална колекция от над един милион произведения, защото по разпореждане на управляващите открити артефакти от всички турски провинции се изпращали в Археологическия музеен комплекс в Истанбул.

Археологическият музеен комплекс в Истанбул се състои от три отделни музея:

  1. Археологически музей (Arkeoloji Müzesi) – в главната сграда се помещават експонати, върнати от Ливан от османския археолог Осман Хамди бей, създател на археологическия музей в Истанбул, и по – специално саркофазите – саркофагът на Александър, върху който се вижда македонската армия, бореща се с персите, Саркофагът на опечалените с фигури на осемнадесет жени както и различни саркофази, открити в цялата Османска империя – саркофагът от сатрап от 5-ти век пр.н.е., ликийският саркофаг (400 г. пр. Хр.), саркофагът Сидамара от Коня от 3-ти век и други.

  1. Музей на древното изкуство (Eski Sark Eserleri Müzesi) – музеят предлага множество артефакти включващи Близкия изток, от Древен Египет до Месопотамия, но най – забележителен е древният експонат на Вавилон, който включва остъклени тухлени панели от портата на Иштар от Вавилон.

  1. Музей (павильон) на керамиката (Cinili Kösk) – построен е през 1472 г., като първоначалното му предназначение е било един вид трибуна за султан Мехмет, от където той можел да гледа игри и спорт. Прекрасната керамична постройка на сградата (предимно изникски плочки от 16-ти век) и фаянсовата декорация от 12-ти до 19-ти век са много добре съхранени.

Източник снимки: www.blog.flypgs.com