„За отглаголните съществителни имена“

Много често получавамe запитвания за т.нар. отглаголни съществителни имена в турския език – какво всъщност е това, защо е там, как се превежда на български език, как се съставя и т.н. На български език в общия случай ние не се изказваме с отглаголни съществителни имена, което поставя пред изучаващите турски език неразбирането за какво всъщност се … Продължете с четенето на „За отглаголните съществителни имена“