„Има ли граматични родове в турския език?“

В турската граматика няма граматични родове на съществителните имена, а всички те се считат за „неутрални“. Но в речта, понякога е нужно да бъде определен изрично пола на съществителното име, за което се говори – дали изказването се отнася за мъж или за жена, когато това се отнася за одушевени предмети – хора или животни. … Продължете с четенето на „Има ли граматични родове в турския език?“