Продължете към съдържанието

„Каква е разликата в употребата на думите „erkek“ и „adam“?“

Думата „adam“ в турския език се използва за назоваване на възрастен човек от мъжки пол, а думата „erkek“ може да бъде употребена за човек от мъжки пол без оглед на неговата възраст, включително и за деца, както и за животни от мъжки пол. В турския език, когато се използва думата „adam“ не се набляга на пола, а на възрастта на човека и докато „erkek“ се употребява и за деца и за възрастни, то „adam“ се използва само за възрастни хора.

  • Parkta beş adam, altı kadın ve on çocuk var. – В парка има пет мъже, шест жени и десет деца.

В това изречение фокусът не е върху пола на хората, а върху възрастта им, отбелязва колко възрастни и колко деца има в парка.

  • Partide kadınlar etek ve bluz giyiyor ama erkekler pantolon ve gömlek giyiyor. – на партито жените носят поли и блузи, а мъжете носят панталони и ризи.

В това изречение фокусът е върху разграничението между двата пола – мъже и жени.

В турския език думите „erkek“ и „adam“ могат да бъдат използвани и в комбинацията „erkek adam“, която фраза всъщност означава „истински мъж“, някой, който притежава почтеност и самоуважение.