„Каква е разликата в употребата на думите „erkek“ и „adam“?“

Думата „adam“ в турския език се използва за назоваване на възрастен човек от мъжки пол, а думата „erkek“ може да бъде употребена за човек от мъжки пол без оглед на неговата възраст, включително и за деца, както и за животни от мъжки пол. В турския език, когато се използва думата „adam“ не се набляга на … Продължете с четенето на „Каква е разликата в употребата на думите „erkek“ и „adam“?“