Продължете към съдържанието

„Каква е разликата в употребата на думите “ad” и “isim”?“

И двете турски думи “ad” и “isim” означават „име“ и между тях няма различно значение, въпреки, че думата “ad” се използва много по-често в официалното общуване, при писане на документи, формуляри и др.

 

По същия начин с еднакво значение се употребяват и думите „soyadı“ и „soy isim“, които означават „фамилия“, като отново „soyadı“ се използва много по-често в официалното общуване.

Обърнете внимание, че думата ‘soyadı’ се изписва слято, докато думата ‘soy isim’ се изписва разделно.

  • soyadım – soyadın – soyadı = soy ismim – soy ismin – soy ismi = моята фамилия – – твоята фамилия – неговата фамилия