„Каква е разликата в употребата на думите “ad” и “isim”?“

И двете турски думи “ad” и “isim” означават „име“ и между тях няма различно значение, въпреки, че думата “ad” се използва много по-често в официалното общуване, при писане на документи, формуляри и др. adım – adın – adı = ismim – ismin – ismi = моето име – твоето име – неговото име… обърнете внимание … Продължете с четенето на „Каква е разликата в употребата на думите “ad” и “isim”?“