Продължете към съдържанието

„Какъв е произходът на думите „kardeş“ и „arkadaş“?“

Тези две турски думи звучат почти еднакво. Думата „kardeş“ означава брат или сестра, а думата „arkadaş“ означава „приятел“. Но какъв е произходът на тези две думи?

Турската дума „kardeş“ произлиза от по-старата форма „kardaş“. В Анадола все още можете да чуете думата „kardaş“, която произлиза от словосъчетанието „karın-daş“, което в буквален превод означава „споделяне на корема“. Тъй като всички братя и сестри „произлизат“ от един и същ корем (karın), смята се, че споделят (daş) корема на майката.

Думата „arkadaş“ по подобен начин се използва за описание на някой, който е зад вас – ще бъде зад гърба ви (arka), ще ви защити, ще ви подкрепи във време на беда.

В турския език наставката „-daş“ показва споделеност и всички думи, в които тя участва говорят за нещо общо:
vatandaş : гражданин, един от хората, които споделят една и съща страна (vatan)
yurttaş : сънародник, един от хората, които споделят същата земя (yurt)
çağdaş : съвременен или модерен, един от хората или нещата, които споделят една и съща епоха (çağ)
yoldaş : другар, един от хората, които споделят същия път (yol)
adaş : съименник, един от хората, които споделят същото име (ad)