Продължете към съдържанието

„Коя е думата за „родители“ в турския език?“

В турския език няма турска дума за родители, така както има на български език. Вместо това на турски език се използват думите „anne baba” – майка и баща.

Ако искаме да кажем моите родители, казваме „annem babam“, или твоите родители – “annen baban”.

Някои може би са чували думата „ebeveyn“, която понякога се използва за означаване родители. Това е дума, произхождаща от арабски език. Тази дума е много формална и обикновено не се използва в ежедневната турска реч, дори за много от турците е непозната.