Продължете към съдържанието

Абревиатурите в турския език (Türkçe kısaltmalar)

Буквите от турската азбука имат много прости имена. При произнасяне на турските букви всички съгласни завършват на „-е“, единствено съгласните „h“ и „k“ в ежедневната рече могат да завършват на „-a“.

A – a I – ı R – re
B – be İ – i S – se
C – ce J – je Ş – şe
Ç – çe K – ke или ka T – te
D – de L – le U – u
E – e M – me Ü – ü
F – fe N – ne V – ve
G – ge O – o Y – ye
Ğ – yumuşak ge Ö – ö Z – ze
H – he или ha P – pe

Абревиатурите в турския език се изписват с главни букви и обикновено буквите от абревиатурата не се разделят с точка. Изключение прави абревиатурата на T.C. (Türkiye Cumhuriyeti – Турска република).

Някои от най-често срещаните съкращения и абревиатури в турския език са:

 • ABD (a-be-de) Amerika Birleşik Devletleri – Съединените американски щати
 • DNA (de-ne-a) Deoksiribo Nükleik Asit – генетичният код, ДНК
 • AKP (a-ke-pe) Adalet ve Kalkınma Partisi – Партия на справедливостта и развитието, настоящата управляваща партия в Турция, понякога съкращавана като „Аk parti“
 • CHP (ce-ha-pe или ce-he-pe) Cumhuriyet ve Halk Partisi – Републиканска народна партия, основната опозиционна партия в Турция, първоначално основана от самия Ататюрк
 • AVM (a-ve-me) alışveriş merkezi – търговски център
 • AB (a-be) Avrupa Birliği – Европейски съюз
 • KBB (ka-be-be) Kulak Burun Boğaz – Уши Нос и Гърло
 • KDV (ka-de-ve) Katma Değer Vergisi – Данък върху добавената стойност
 • ODTÜ (odtü) Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Средноизточен технически университет
 • TÜBİTAK (tübitak) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – Турски институт за научни и технологични изследвания
 • TRT (te-re-te) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu – Турска радио и телевизионна институция (националната обществена телевизия в Турция)