Продължете към съдържанието

„Каква е образователната система в Турция?“

Настоящата образователна система в Турция включва:

  • İlkokul – начално училище, което обхваща всички ученици от първи до четвърти клас.
  • Ortaokul – средно училище, което обхваща всички ученици от пети до осми клас.
  • Lise – гимназия, която обхваща всички ученици от девети до дванадесети клас.
  • Üniversite – университет. В Турция няма студентска степенна система – бакалавър, магистър. Специализира се в областта, която се изучава.

Обикновено, за да попитаме „Как е в училище?“ на турски език използваме въпроса „Dersleri nasıl?”, който в буквален превод означава „Как са уроците?“