Продължете към съдържанието

Чуждите думи в турския език (Türk dilinde yabancı kelimeleri)

Понякога в турския език се налага употребата на чужди думи, имена на хора, имена на места и други. Както и да се произнася една дума на собствения си език, на турски език тя следва турското произношение, което означава, че оригиналното произношение може да бъде променено, за да пасне на турското произношение, след което към думата се присъединяват различните наставки и окончания.

На турски език думата „email“ се произнася като „imeyil“, въпреки че се изписва точно както на английски език, но наставките и окончанията следват турското произношение, а не изписването на думата:

Изписване Произношение
email imeyil
email’im imeyilim
email’i imeyili
email’ler imeyiller
email’de imeyilde
email’inde imeyilinde

Правописът на чуждите думи, използвани в турския език, трябва да е с букви от турската азбука. Може да бъде направено изключение единствено за буквите „q“, „w“ и „x“. Изписването на някои чужди собствени имена и имена на места, съдържащи тези букви, може да се запази, но на други изписването може да бъде променено съответно на k, v, ks.

В турския език чужди думи, произлизащи от езици, с различно писмо от латиница (арабски, гръцки, грузински, славянски езици използващи кирилицата, иврит, китайски, тайландски, корейски и др.) задължително се изписват по начин, който отразява тяхното произношение на турски език.

Името на композиторът Дмитрий Дмитриевич Шостакович на турски език се изписва като: Dimitri Dimitriyeviç Şostakoviç, като при изписването се вмъква допълнително „i“ между „d“ и „m“ в Dimitri. Това е така, защото комбинация от съгласни звукове „dm“ не може да се произнесе на турски език.

Световно известният хотел в Дубай, наречен Burj Al Arab, на турски език се изписва като Burç El Arap – буквата „j“ се заменя с „ç“, а крайната буква от „b“ става „p“, защото в турския език буквите „c“ и „b“ никога не могат да бъдат в края на думата.

Има обаче няколко изключения, като името на града Абу Даби (Abu Dabi), което е турската транслитерация на английския правопис Abu Dhabi.

Думите, идващи от езици с писмо на латиница, обикновено се пишат с минимална промяна на турски език, но все пак и те търпят промени поради традициите, датиращи още от османската писменост.

  • Şikago – Чикаго
  • Vaşington – Вашингтон
  • Teksas – Тексас
  • Kaliforniya – Калифорния
  • Valensiya – Валенсия
  • Viyana – Виена
  • Venedik – Венеция
  • Londra – Лондон
  • Münih – Мюнхен

Въпреки тези правила, дори някои турци сами не са сигурни как се изписват чуждите думи на турски език и следват английския правопис. Но какъвто и да е правописът на тези думи, произношението им винаги ще бъде на турски език и винаги присъединяваните наставки и окончания ще следват произношението съгласно правилата на Вокалната хармония в турския език.