Продължете към съдържанието

„Глаголите „açmak“ и „kapatmak“

На турски език глаголът açmak означава отварям, а глаголът kapamak/kapatmak означава затварям. Тези глаголи обаче, също могат да означават и включвам и изключвам.

 • Musluğu aç! – Пусни кранчето!
 • Musluğu kapa/kapat! = Спри кранчето!

 

 • Işığı aç! – Запали светлината!
 • Işığı kapa/kapat! – Изгаси светлината!

 

 • Еlektriği açtım. – Пуснах електричеството.
 • Еlektriği kapadım / kapattım. – Спрях електричеството.

 

 • Isıyı açacağım. – Ще включа отоплението.
 • Isıyı kapayacağım / kapatacağım. – Ще изключа отоплението.

 

 • Bilgisayarı / Televizyonu açıyorum. – Включвам компютъра / телевизора.
 • Bilgisayarı / Televizyonu kapıyorum / kapatıyorum. – Изключвам компютъра / телевизора.

Освен това глаголът „аçmak“ може също да означава да увеличите силата на звука, като в този случай неговият противоположен глагол е „kısmak“.

 • Sesini açar mısın lütfen? – Ще увеличиш ли звука, моля?
 • Sesini kısar mısın lütfen? – Ще намалиш ли звука, моля?
 • Sesini açma! – Не увеличавай звука!
 • Sesini kısma! – Не намалявай звука!