„Глаголите „açmak“ и „kapatmak“

На турски език глаголът açmak означава отварям, а глаголът kapamak/kapatmak означава затварям. Тези глаголи обаче, също могат да означават и включвам и изключвам. Musluğu aç! – Пусни кранчето! Musluğu kapa/kapat! = Спри кранчето!   Işığı aç! – Запали светлината! Işığı kapa/kapat! – Изгаси светлината!   Еlektriği açtım. – Пуснах електричеството. Еlektriği kapadım / kapattım. – … Продължете с четенето на „Глаголите „açmak“ и „kapatmak“