Продължете към съдържанието

„Какви са формите на отрицание в турския език?“

Има три начина, по които може да се формира отрицание или негативно изречение в турския език:

  1. Изреченията, съставени с думата “var” – “има“ се превръщат в отрицателни с помощта на думата “yok” – „няма“.
  • Bu sokakta iki pastane var. – На тази улица има две сладкарници.
  • Bu sokakta pastane yok. – На тази улица няма сладкарници.
  1. Съществителните имена в турския език се превръщат в отрицателни с помощта на думата „değil“ – „не е“.
  • Bu araba kırmızı. – Bu araba kırmızı değil. – Тази кола не е червена.
  • Ahmet evde. – Ahmet evde değil. – Ахмет не е вкъщи.
  1. Глаголите в турския език се превръщат в отрицателни с помощта на отрицателната наставка „-me/-ma“ – „не прави“.
  • Ben yemek yemek istemiyorum. – Не искам да ям.
  • Ayşe şu anda uyumuyor. – Айше сега не спи.