„Местоименията “sen” и “siz” в турския език“

В турския език личните местоимения, които използваме за второ лице единствено и множествено число „ти“ и „вие“ са: SEN – ТИ, което местоимение се употребява за обръщение към близки приятели, членове на семейството, към хора, значително по-млади от вас или към хора с по-нисък авторитет от вас. SİZ – ВИЕ, което местоимение е формалното обръщение … Продължете с четенето на „Местоименията “sen” и “siz” в турския език“