Продължете към съдържанието

Евлия Челеби и неговия „Пътепис“ (Evliya Çelebi ve ”Seyahatname”si)

Евлия Челеби е най-известният турски пътешественик и изследовател, който описва пътешествията си в пътеписни бележки събрани в десетте тома на творбата му “Seyahatname” (Пътепис), която съдържа информация за над 250 града, които той е посетил. Всеки един от томовете описва отделна част от пътуванията му, а творбата му се приема като полезен пътеводител за културните аспекти и начина на живот в Османската империя през средата на 17 век, разкривайки тайните на всяко кътче не само от Османската империя, но и от съседните й и от по-далечните й страни.
Името „Челеби“ е почетна турска титла, която означава „господин“, „учтив, възпитан“, „божи човек“ и произлиза от думата „çalab“, която означава „Бог“ на старотурски език.


Роден на 25.март.1611 г. в богато семейство, Евлия Челеби получава традиционното за времето си теологическо образование, давано от османските медресета (учебни заведения). Завършвайки медресето той станал четец и певец на Корана в най – голямата джамия в Истанбул – „Света София“, а по-късно попаднал в обкръжението на султан Мурад IV, където получил възможност да изучава калиграфия, музика и история.


През 1631 година Евлия Челеби започнал да изучава град Константинопол – улица по улица, като записвал в дневник своите бележки за сгради, пазари, обичаи и култура. В последствие страстта му към пътешествията довела до почти 50 години прекарани в пътувания из трите континента, на които се простирала Османската империя по онова време.


Годините, през които този уникален османски пътешественик, историк, фолклорист и майстор на разказа живее, съвпадат с края на периода на стагнация на Османската империя, в резултат на множество вътрешно – политически сътресения предизвикани от селските бунтове и честата смяна на султани и везири.
Самият Евлия описва себе си като неженен, без семейни връзки, беден и с хиляди познати, пътешественик и приятел на човечеството. Той започва дългите си скитнически години с пътувания до Бурса, Измит, Трабзон и Крим. Пътува до Източен Анадол и Иран, до Близкия изток и балканските държави, дори до Швеция и Холандия. През 1671 година предприема пътуване до Египет, Судан и Абисиния, където прекарва около десет години.


Творбата “Seyahatname” на Евлия Челеби съдържа много важна информация за всички страни, които той е видял и посетил, поради което произведението има важно място по отношение на турската културна история и пътеписна литература. Той не само препредава видяното и чутото на местата, които посещава, но и добавя свои коментари и мисли към към своите пътеписи, той описва видяното с красиви изрази, макар и леко преувеличени, които са ценен източник за хората, начина им на живот, градовете и тяхната уредба по онова време.
Два века след написването на “Seyahatname”, през 1896 година книгата започва да се отпечатва в Истанбул, като до 1906 година са публикувани първите шест тома от нея. Турският исторически комитет издава седмия и осмия том на произведението през 1928 година, а в периода от 1935 година до 1938 година Министерството на образованието в Турция издава и последните два тома на “Seyahatname”.


Евлия Челеби е един от хората съхранили историята на човечеството. През 2009 година в Турция беше открит „Пътят на Евлия Челеби“ –маршрут, дълъг 650 километра, който се препокрива с част от неговите пътешествия.