Продължете към съдържанието

тест

ОНЛАЙН ТЕСТ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК - НИВО А1

На следващата страница, въведете Вашите имена на кирилица, както и Вашият e-mail адрес. Това е необходимо, защото на посочения e-mail адрес, при успешно издържан финален онлайн тест (постигане на повече от 70 точки), ще получите автоматично генериран сертификат доказващ Вашите знания. Проверете дали сте изписали вярно данните си.

Финалният онлайн изпит е под формата на тест, който се състои от 100 въпроса. Максималният брой точки, който можете да получите, е 100. За успешен се признава резултат с повече от 70 точки.

Въпросите са от тип „избор на една опция от четири възможни“ думи или фрази, която опция представлява правилен превод, или която да попълни пропуск в изречение.

Сертификатът е гарантиран от резултатите показани на финалния онлайн тест и от добрата репутация на Uchaturski.com на българския пазар.

Пожелаваме Ви успех!

1 / 100

А1.1. Изберете най-добрия превод за изречението: „Това е малка къща.“

2 / 100

А1.2. Изберете най-добрия превод за изречението: „Тези котки са бели.“

3 / 100

А1.3. Изберете най-добрия превод за изречението: „Това място е Истанбул.“

4 / 100

А1.4. Довършете въпроса: „Bu senin gözlüğün ____ ?“

5 / 100

А1.5. Изберете най-добрия превод за въпроса „Портфейлът ти в чантата ти ли е?“

6 / 100

А1.6. Изберете най-добрия отговор на въпроса: „Şu senin kitabın mı?“

7 / 100

А1.7. Изберете най-добрия превод за изречението: „Тези са моите химикали.“

8 / 100

А1.8. Изберете най-добрия превод за въпроса: „Какъв цвят са тези птици?“

9 / 100

А1.9. Изберете най-добрия превод за въпроса: „ Колко долара има в портфейла ти?“

10 / 100

А1.10. Изберете най-добрия превод за въпроса: „Имаш ли пари?“

11 / 100

А1.11. Изберете най-добрия превод за изречението: „Имам две кучета и две котки.“

12 / 100

А1.12. Изберете най-добрия превод за въпроса: „В чия чанта са ключовете ми?“

13 / 100

А1.13. Изберете най-добрия превод за изречението: „Моят приятел е в това кафене.“

14 / 100

А1.14. Изберете най-добрия превод за изречението: „Парите ми са у Айше.“

15 / 100

А1.15. Изберете най-добрия превод за изречението: „Днес всичките ми приятели са тук.“

16 / 100

А1.16. Изберете най-добрия превод за изречението: „Днес не искам да се разхождам в парка.”

17 / 100

А1.17. Изберете най-добрия превод за изречението: „Не заспивай сега!“

18 / 100

А1.18. Изберете най-добрия превод за изречението: „Елиф седи на масата.“

19 / 100

А1.19. Изберете най-добрия превод за изречението: „Аз плащам, защото имам кредитна карта.“

20 / 100

А1.20. Изберете най-добрия превод за изречението: “Деветдесет и девет минус тридесет и три е равно на шестдесет и шест.”

21 / 100

А1.21. Изберете най-добрия превод за въпроса: “Колко е часът сега в Букурещ?”

22 / 100

А1.22. Изберете най-добрия превод за изречението: “Концертът започва в осем часа вечерта”.

23 / 100

А1.23. Изберете най-добрия превод за въпроса: “Колко души живеят в този дом?”

24 / 100

А1.24. Изберете най-добрия превод за въпроса: “Как се справям?“

25 / 100

A1.25. Изберете най-добрия превод за израза: “Жените не се питат за възрастта им!“

26 / 100

A1.26. Изберете най-добрия превод за въпроса: “Какъв е вашият роден език?“

27 / 100

А1.27. Изберете най-добрия превод за въпроса: “От къде си?“

28 / 100

А1.28. Изберете най-добрия превод за изречението: “Аз съм стар, но ти си млад.“

29 / 100

А1.29. Изберете най-добрия превод за изречението: “Аз съм ваш съсед.“

30 / 100

А1.30. Изберете правилните наставки в изречението: „Bu kediler, Fatma’____ kedi____.“

31 / 100

А1.31. Изберете правилните наставки в израза: „Bursa’____ sokak____.“

 

32 / 100

А1.32. Изберете правилната въпросителна частица или оставете празно място (____), ако частица не е необходима във въпроса: „Ne istiyorsun ____?“

33 / 100

А1.33. Решете задачата: „Dokuz kere sekiz ne eder?“

34 / 100

А1.34. Изберете правилните наставки в изречението: „Onur’____ ev____ bu sokak____.“

35 / 100

А1.35. Изберете най-добрия превод за изречението: “В колата няма бензин”.

36 / 100

А1.36. Изберете правилната дума за изречението: „Bu evin ____ çok küçük.“

37 / 100

А1.37. Довършете въпроса: „Uyumak ____?“

38 / 100

А1.38. Изберете правилната дума за изречението: „Yedi ____ sekiz elli altı eder.“

39 / 100

А1.39. Изберете най-подходящото местоимение за изречението: „____ dans etmek istiyor musun?“

40 / 100

А1.40. Изберете най-подходящото местоимение за изречението: „____ yardım et, lütfen!“

41 / 100

А1.41. Изберете най-подходящото местоимение за изречението: „____ benim arkadaşımsınız.“

42 / 100

А1.42. Изберете най-подходящото местоимение за изречението: „____ kaç çocuğunuz var?“

 

43 / 100

А1.43. Изберете най-подходящата дума за изречението: „ ____ adı Selçuk.“

44 / 100

А1.44. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Biz toplam beş ____.“

45 / 100

А1.45. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Senin küçük kardeşin üniversitede tıp mı ____?“

46 / 100

А1.46. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Evde hiç yemek ____!“

47 / 100

А1.47. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Süt mü içiyorsun, ____?“

48 / 100

А1.48. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Bunlar arkadaşlarımın ____.“

49 / 100

А1.49. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Bizim burada hiç ____ yok.“

50 / 100

А1.50. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Eğer Türkçeyi iyi öğrenmek _____, Türkiye’ye gitmen lazım.“

51 / 100

А1.51. Изберете най – точния превод за въпроса: „Защо Али отива до магазина?“

52 / 100

А1.52. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Sen _____ korkuyor musun?"

53 / 100

А1.53. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Ah! O güzel _____ hatırlıyor musun?“

54 / 100

А1.54. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Ablam Marmara _____ okuyor.“

55 / 100

А1.55. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Türkiye’nin _____ Ankara’dır."

56 / 100

А1.56. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Sen her sabah tıraş _____?“

57 / 100

А1.57. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Postane nerede? Postane caminin _____.“

58 / 100

А1.58. Изберете най-подходящата дума за въпроса: „Sizin _____ hangi üniversitelerde okuyorlar?“

59 / 100

А1.59. Изберете най-подходящата дума за въпроса: „Sen benim en yakın arkadaşım _____?“

60 / 100

А1.60. Изберете подходящата наставка: „Bugün çok meşgul_____.“

61 / 100

А1.61. Изберете най – точния превод за изречението: „И баща ми учи френски език.“

62 / 100

А1.62. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Müdür Bey _____ ofise gelmedi.“

63 / 100

А1.63. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Beyler, lütfen burada sigara _____!“

64 / 100

А1.64. Изберете най-подходящата дума за въпроса: „Buyurun! Ne içmek _____?“

65 / 100

А1.65. Изберете най-подходящата дума за въпроса: „_____ pasta yemek istiyor musun?“

66 / 100

А1.66. Изберете най-подходящата дума за въпроса: „Bu akşam siz bizim _____.“

67 / 100

А1.67. Изберете най-подходящите думи за въпроса: „Bu otobüs _____ geliyor ve _____ gidiyor?“

68 / 100

А1.68. Изберете най-подходящия израз за изречението: „Beyaz peynirin _____ _____ kırk lira.“

69 / 100

А1.69. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Çocuklar bizimle beraber gelmiyorlar, _____ evde duracaklar.“

70 / 100

А1.70. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Çocuklar bu akşam _____ yanında kalıyorlar.“

71 / 100

А1.71. Изберете най-подходящата дума за въпроса: „Bu karpuzlar _____?“

72 / 100

А1.72. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Partiye gitmek _____, gelmeyin bizimle.“

73 / 100

А1.73. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Ben eve _____ lazım.“

74 / 100

А1.74. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Benim arkadaşım _____dır.“

75 / 100

А1.75. Изберете най-подходящата дума за въпроса: „Hesap _____ bana verir misin?“

76 / 100

А1.76. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Yavru _____ masanın üstünde uyuyor.“

77 / 100

А1.77. Изберете най-подходящата наставка и въпросителна частица за въпроса: „Siz Ürdün_____ _____?“

78 / 100

А1.78. Изберете най-подходящото местоимение за изречението: „Bu çiçekler _____ için.“

79 / 100

А1.79. Изберете най-подходящото местоимение за изречението: „_____ dinle, lütfen!“

80 / 100

А1.80. Изберете логически правилния отговор за изречението: „Çorba mı istiyorsun, dolma mı?“

81 / 100

А1.81. Изберете най-подходящите думи за изречението: „Çocuklar bugün _____ geziyorlar ama yarın Arkeoloji _____ gezecekler.“

82 / 100

А1.82. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Uçak yüz iki _____ _____ kalkıyor.“

83 / 100

А1.83. Изберете най-подходящите думи за изречението: „Fatma benim _____ aşkım. _____ hâlâ hatırlıyorum.“

84 / 100

А1.84. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Bu fabrikada işçi _____ çalışıyorum.“

85 / 100

А1.85. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Mahallenin _____ şu binaların arkasında.“

86 / 100

А1.86. Изберете най-подходящия глагол за изречението: „Sen nerede _____?“

87 / 100

А1.87. Изберете логически правилния отговор на въпроса: „Hoşça kalın, Ahmet Bey!“

88 / 100

А1.88. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Leylâ _____ Mecnun’un hikâyesini biliyor musun?“

89 / 100

А1.89. Изберете най-подходящия глагол за изречението: „Ablan baklava _____?“

90 / 100

А1.90. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Dans _____ bilmiyorum.“

91 / 100

А1.91. Изберете най-подходящата дума за изречението: „Dünürlerimiz bize _____ geliyorlar.“

92 / 100

А1.92. Изберете най-подходящия израз за изречението: „Market _____ _____.“

93 / 100

А1.93, Изберете най-подходящите местоимения за изречението: „_____ tanımıyorsun. _____ iyi insan değiller.“

94 / 100

А1.94. Вие сте в зъболекарския кабинет. Обръщате се към (дамата) зъболекар:

95 / 100

А1.95. Млад мъж техник идва да поправи вашия компютър. Не знаете името му и се обръщате към него с:

96 / 100

А1.96. Изберете най-подходящия превод на изречението: „Ще можеш ли да ми помогнеш утре?“

97 / 100

А1.97. Изберете най-подходящия глагол за изречението: „Sence yarın yağmur yağacak mı? _____.“

98 / 100

А1.98. Изберете подходящата дума за изречението: „Bu adama hiç güvenmem çünkü o yılan ____ sinsi.“

99 / 100

А1.99. Изберете подходящата дума за изречението: „Ayşe’yle randevum kafede saat beşteydi ama ben kafeye saat altıda vardım. Ayşe beni bir saat bekledi ve tabii ki çok ____.“

100 / 100

А1.100. Изберете подходящата дума за изречението: „Sen ____ baban gibi gülüyorsun, biliyor musun?“

Вашият резултат е :