Продължете към съдържанието

Османска азбука (Osmanlı alfabesi)

Османската азбука, известна и като „османска турска азбука“ или „османлийска азбука“, е  писмената система, използвана в Османската империя (съвременна Турция) от 14 век до началото на 20 век. Тя използва арабските букви за записване на турския език. Преди приемането на османската азбука, турците използват персийската и арабската писменост за писане на техния език, но се смята, че арабските букви не са достатъчни, за да отговорят на богатата гласна система в турския език, арабската писменост не прави разлика между главни и малки букви и в нея няма строги правила за препинателните знаци.

Османската азбука е разработена през 13 век от турските селимейски учители, които търсят единен начин за записване на турските диалекти. Османската азбука се състои от около 32 знака, а писането се извършва от дясно наляво, подобно на арабската писменост. В османотурския език арабските букви се изписват по различен начин в началото, средата и края на думите.

През 15 век османската азбука е реформирана и разширена с добавянето на някои нови знаци, които не съществуват в арабската азбука. Османската азбука използва различни знаци и символи, за да отбелязва гласните звуци, което я прави малко по-сложна от арабската азбука. Тази нова система на писане се използва през целия период на Османската империя.

През 19 век, по време на османските реформи, османската азбука претърпява значителни промени.

Процесът на модернизация включва замяна на арабските букви с нови букви, базирани на латинската азбука, и преместването на насочването на писането от дясно наляво към ляво надясно. Тази модифицирана форма на османската азбука стана известна като „нова турска азбука“.

След създаването на републиката  през 1923 година, османската азбука е заменена с новата турска азбука – вариант на латинската азбука, който се използва и до днес. Тази промяна е част от езиковите реформи извършени от основателя на съвременната турска държава – Мустафа Кемал Ататюрк, които имат за цел пълно модернизиране на страната.

Османската азбука има голям исторически и културен смисъл за Османската империя и турската история. Много исторически документи, литературни и културни произведения са написани с османската азбука и са важен източник за изучаването на турската история и култура от този период.