„Думи и изрази, чиито корен е заложена думата „Allah“

Непрекъснатото използване на името „Allah“ в турската ежедневна реч не се счита за нещо необичайно, дори напротив, тази употреба е доста често срещана в ежедневните турски разговори, вестници, филми и телевизионни програми и може да бъде под най – различни форми в различните житейски ситуации. Показаните значения на български език имат за цел да предадат … Продължете с четенето на „Думи и изрази, чиито корен е заложена думата „Allah“