Продължете към съдържанието

„Как да кажем „Заповядайте, моля“ на турски език?“

Изразът „buyurun“ е широко използван в турския език и изразява начин да подтикнем някого да извърши някакво действие.

Изразът „buyurun“ всъщност е повелителното наклонение на глагола „buyurmak“ във второ лице, множествено число и има много преводи на български език според контекста, в който се употребява.

Глаголът „buyurmak“ в турския език се употребява със значение на – заповядвам, постановявам, казвам, позволявам на някого да извърши нещо, приемам нещо, което се предлага, благоволявам, а понякога има роля на спомагателен глагол, който придава значение на „да правя, да бъда“.

Ето и при какви ситуации се употребява изразът „buyurun“ в ежедневния разговор на турски език:

  1. Когато почукате на вратата на нечия къща, ще ви кажат „Buyurun!“ – Моля, влезте! Моля, заповядайте!
  2. Когато ви посочват стол, ще ви кажат „Buyurun!“ – Моля, заповядайте! Моля, седнете!
  3. Когато ви сервират чай, ще ви кажат „Buyurun!“ – Моля, заповядайте! Моля, пийте!
  4. При влизане в магазин магазинерът ще ви каже – „Buyurun efendim!“ – Моля, заповядайте! Мога ли да ви помогна?
  5. В ресторант или в кафене сервитьорът или барманът ще ви каже – „Buyurun!“ – Моля, заповядайте! Какво бихте искали?
  6. На много оживени места като пазари, магазини за сувенири и кафенета често има професионален „викач“, който казва на всички минувачи „Buyurun!“ – Моля, заповядайте! Елате и купете!
  7. Ако в ресторант в Турция поискате да видите каква храна се приготвя в кухнята, тогава отговорът ще бъде – „Buyurun!“ – Моля, заповядайте! Елате и вижте!
  8. При преминаване на хора през тесни места или при влизане в асансьор, може да чуете „Buyurun!“ – Моля, заповядайте! След вас!
  9. Когато отговаряте на телефонно повикване отново ще кажете „Buyurun!“ – Моля, заповядайте! Слушам обаждането ви!

На турски език, когато отговаряме на повикване по телефона, също може да се каже и само  „Efendim“, което е еквивалент на „Моля“ на български език.

Изразът „buyurun“  общоприет и много полезен, той е валиден за множество ситуации и се използва постоянно във всички сфери на живота като универсална учтива молба, покана или учтива заповед.