Продължете към съдържанието

„Турски език на тялото и език на жестовете“

Както знаем, във всеки език има специфичен набор от жестове, знаци и движения на тялото, които без думи могат да изразят различни настроения, да зададат въпроси или пък да дадат отговор. Така е и турския език и тук ще се запознаем с някой от жестовете, които са приложими към турския език.

  1. Изразяване на съгласие – „Да!“ – показва се с едно кимване с главата надолу.
  2. Изразяване на несъгласие – „Не!“– показва се чрез еднократно накланяне на главата назад при едновременно повдигане на веждите, а често и произнасяйки звука „тц“. В турската култура веждите се повдигат, за да кажете „Не!“
  3. Изразяване на неразбиране – „Не разбирам!“ – показва се с разклащане на главата от едната към другата страна. Това движение при повечето европейци означава „не“, но не и в Турция, което понякога е и причина за недоразумения. Както казахме, за да кажеш „не“ със жест на турски език се накланя на главата назад и се повдигат веждите. Ако поклатите глава, от едната към другата страна, за да кажете „не“, ще бъдете погрешно разбрани и турчинът вероятно ще се повтори казаното, мислейки си, че не сте разбрали значението му.
  4. Изразяване на повикване – „Ела, последвай ме!“ – показва се с протягане на ръката с пръсти надолу и „загребващо движение“, за да се посочи значението. Турските пътни полицаи използват този жест, когато насочват превозни средства.
  5. Изразяване на ентусиазъм и одобрение – „Браво!“ – показва се с вдигане на дланта, като всички пръсти са в изправено положение. По-добре не правете жест „палец нагоре“, за да кажете, че харесвате нещо, този жест е неприличен в турската култура и се използва само сред мъже, въпреки че с развитието на туризма в Турция през последните двадесет години този знак с ръка вече е приемлив от зрялото и по-младото поколение във ваканционните зони. Но по-добре не го използвайте!