Продължете към съдържанието

„Каква е разликата в употребата на глаголите „duymak“ и „işitmek“?

В турския език има два глагола, които са еквивалентни на глагола „чувам“. Това са глаголите „duymak“ и “işitmek”. В съвременния говорим турски език, по-често използвания глагол е „duymak“, но каква е разликата между тези два турски глагола?

Глаголът „işitmek“ е по-стар глагол и това е действителният глагол, който описва слуха и чуването. Глаголът „duymak“ всъщност означава „усещам, чувствам“, но с течение на времето е променил своето значението и в днешни дни означава „чувам“. Въпреки това, неговото значение на „чувствам“ все още се употребява в много от неговите производни думи и идиоми.

 • Pardon, ne dediğinizi işitemedim. = Pardon, ne dediğinizi duyamadım. – Извинете, не можах да чуя какво казахте.

Основното значение и на двата глагола е „чувам“, въпреки че човек от по-старото поколение може би употребил първото изречение, а човек от по-младото поколение – второто.

Когато говорим за слуха като медицински проблем, производната дума „işitme“ е за предпочитане.

 • işitme sorunu – проблем със слуха
 • işitme cihazı – слухов апарат
 • işitme kaybı – загуба на слуха
 • işitme engelli – увреден слух, глухота

Глаголът „duymak“ има и остатъчно значение на „усещам, чувствам“:

 • saygı duymak – изпитвам уважение
 • sevgi duymak – изпитвам обич към човек
 • gurur duymak – изпитвам гордост
 • endişe duymak – изпитвам тревога
 • şüphe duymak – изпитвам съмнение
 • güven duymak – изпитвам доверие
 • nefret duymak – изпитвам омраза

Технически погледнато на турски език може да комбинирате всяко състояние на ума с глагола „ duymak“, за да получите глагола, който изразява това състояние.

 • mutluluk duymak – чувствам се щастлив
 • neşe duymak – изпитвам радост