„Каква е разликата в употребата на глаголите „duymak“ и „işitmek“?

В турския език има два глагола, които са еквивалентни на глагола „чувам“. Това са глаголите „duymak“ и “işitmek”. В съвременния говорим турски език, по-често използвания глагол е „duymak“, но каква е разликата между тези два турски глагола? Глаголът „işitmek“ е по-стар глагол и това е действителният глагол, който описва слуха и чуването. Глаголът „duymak“ всъщност … Продължете с четенето на „Каква е разликата в употребата на глаголите „duymak“ и „işitmek“?