Продължете към съдържанието

„Какви са значенията на думата “İzin”?“

Думата „izin“ има арабски произход и в турския език има две значения –  разрешение и отпуск (свободно време). С помощта на тази дума в турския език се образуват и различни производни глаголи:

izin vermek – позволявам, давам разрешение (eş anlamlısı: müsaade etmek)

  • Babam evde sigara içmeme izin vermiyor. = Babam evde sigara içmeme müsaade etmiyor. – Баща ми не ми позволява да пуша у дома.
  • Çocuğa izin ver, dışarı çıksın, parka gitsin, arkadaşlarıyla oynasın. = Çocuğa müsaade et, dışarı çıksın, parka gitsin, arkadaşlarıyla oynasın. – Позволи на детето да излезе навън, да отиде в парка и да играе с приятелите си.

izin almak – искам (вземам) разрешение

  • Sigara içmeden önce babandan izin aldın mı? – Поиска ли разрешение от баща си преди да пушиш?

izninizle – с ваше разрешение, извинете (това е учтив начин да напуснете масата за вечеря или да напуснете компанията)

  • İzninizle, benin mutfağa gitmem gerek. Size afiyet olsun. – С ваше разрешение, трябва да отида до кухнята. Да ви е сладко!

Думата „izin“ на турски език също означава и отпуск, разрешено време за отсъствие от работа.

izne çıkmak – излизам в отпуск, отсъствам от работа

  • Bir hafta izin almak ve annemlerin yanına gitmek istiyorum. – Искам да си взема една седмица отпуск и да отида в дома на майка ми.
  • Patron bana bu ay izin vermiyor. Tatile gelecek ay çıkacağım. – Шефът не ми дава отпуск този месец. Ще изляза във ваканция следващия месец.

izinsiz – без разрешение

  • Buraya izinsiz giremezsiniz! – Не може да влезете тук без разрешение.