„Какви са значенията на думата “İzin”?“

Думата „izin“ има арабски произход и в турския език има две значения –  разрешение и отпуск (свободно време). С помощта на тази дума в турския език се образуват и различни производни глаголи: izin vermek – позволявам, давам разрешение (eş anlamlısı: müsaade etmek) Babam evde sigara içmeme izin vermiyor. = Babam evde sigara içmeme müsaade etmiyor. … Продължете с четенето на „Какви са значенията на думата “İzin”?“