22 – Упражнения Части на речта

Отговорете на въпросите по – долу, като използвате данните от таблицата

1.En uzun boylu kim? Orhan en uzun boylu.
2. Aslıhan, Demet’ten daha mı şişman? Aslıhan Demet`ten daha şişman.
3. Kimler Orhan’dan küçük? Aslıhan ve Demet Orhan`dan daha küçük.
4. kimler Pınar’dan daha uzun? Herlkes Rınardan daha uzun.
5. Kimin ayağı Aslıhan’ınkinden daha büyük? Orhanın ayağı Aslıhan`ınkınden daha büyük.
6. En zayf kim? Demet ten zayıf.
7. En genç kim? Deme ten genç.
8. Kimler Aslıhan’dan daha zayıf? Pınar ve Demet Aslıhan`dan daha zayıf.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув