25 – Упражнения Глаголни времена

Образувайте отрицателна форма на минало време

Beklemedim, okumadım, dinlemedim, dönmedim, anlatmadım, yazmadım, sormadım, istemedim, yardım etmedim

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув