3 – Упражнения Падежи

Задайте въпрос с помощта на въпросителната частица “mı”

Bu salon mu?
Bu araba mı?
Bu yogurt mu?
Bu ev mi?
Bu baba mı?
Bu köpek mi?
Bu kuş mu?
Bu kitap mı?
Bu sözlük mü?
Bu tahta mı?
Bu dört mü?
Bu cetvel mi?
Bu kalem mi?
Bu oda mı?
Bu gül mü?
Bu çiçek mi?
Bu arı mı?
Bu köylü mü?
Bu yıldız mı?
Bu mektub mu?
Bu dolap mı?
Bu sokak mı?
Bu vurgu mu?
Bu televizyon mu?
Bu terbiye mi?
Bu abla mı?
Bu göz mü?
Bu motor mu?
Bu hoş mu?
Bu dünya mı?
Bu aile mi?
Bu kedi mi?
Bu radyo mu?
Bu kuzu mu?
Bu arkadaş mı?

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув