33 – Упражнения Падежи

Попълнете отговорите, като попълните правилната падежна форма:

1.Ahmet nereden geliyor?Ahmet işe geliyor.
2.Ayşe nereye gidiyor? Ayşe eve gidiyor.
3.Bu otobüs nereye gidiyor? Bu otobüs Ankara’ya gidiyor.
4.Hasan nereye gidiyor? Hasan okula gidiyor.
5.Mehmet nereye gidiyor? Mehmet Antalya’ya gidiyor.
6.Büşra nerede yaşıyor? Büşra İzmir’de yaşıyor.
7.Bu tren nereden geliyor? Bu tren İstanbul’dan geliyor.
8.Emre nerede yüzüyor? Emre denizde yüzüyor.
9.Tolga nerede top oynuyor? Tolga parkta oynuyor.
10.Mehtap nerede yaşıyor? Mehtap Antalya’da yaşıyor.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув