4 – Упражнения Падежи

Попълнете многоточията като използвате въпросителната частица – mi

Bu hemşire mi? Hayır, bu hemşire değil.
Hastane büyük mü? Hayır, hastane büyük değil.
Bu otobüs mü? Evet, bu otobüs.
Ankara büyük mü? Evet, Ankara büyük.
Bu koltuk mu? Hayır, bu koltuk değil.
Hava soğuk mu? Hayır, hava soğuk değil.
Öğretmen hasta mı? Evet, öğretmen hasta.
Şu silgi mi? Evet, bu silgi.
O Ayhan mı? Hayır, Ayhan değil.
Oda temiz mi? Evet, oda temiz.
Bu saat mı? Evet, bu saat.
Şu adam şişman mı? Hayır, bu adam şişman değil.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув