4 – Упражнения – Числа, време, дати

Напишете числата с цифри

Altıda üç, sekizde bir, dörtte beş, dokuzda beş, dörtte üç, altıda dört, üçte bir, beşte bir, yarım,

3/6, 1/8, 5/4, 5/9,3/4, 4/6, 1/3, 1/5, ½

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув