6 – Упражнения Части на речта

Преведете на български език.

Масата е в офиса. Телефонът е на масата. Какво има в чантата? В чантата има химикал, книга и тетрадка. Ти адвокат ли си ? не, аз не съм адвокат, лекар съм. Тук има ли адвокат? Да, тук има адвокат. Кой не е в офиса? Айше не е в офиса. Къде е Айше? Айше е в Истанбул. Това химикал ли е ? Не, това не е химикал. Имате ли чанта? Не, нямам чанта, имам химикал. Кой има чанта? Мурат има.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув