„Mога да…“ в бъдеще време, за което сме чули от друг – ACAKMIŞ/ECEKMİŞ/Yeterlilik eylemi-Gelecek zamanın rivayeti – ACAKMIŞ/ECEKMİŞ

 

  Положителна форма Положителен въпрос
  корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ecek” + “miş”+ лични окончания (I тип) корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ecek”  “mi“+(y) +“miş”+ лични окончания (I тип)
  щял съм да мога да взема щял ли съм да мога да взема?
Ben alabilecekmişim alabilecek miymişim
Sen alabilecekmişsin alabilecek miymişsin
O alabilecekmiş alabilecek miymiş
Biz alabilecekmişiz alabilecek miymişiz
Siz alabilecekmişsiniz alabilecek miymişsiniz
Onlar alabilecekmişler alabilecekler miymiş
  Отрицателна Форма I тип Отрицателен въпрос I тип
  корен на глагол + (y)+“-a/-e” + (ma/me)+(y)+”acak,ecek”+“miş”+ лични окончания (I тип) корен на глагол + (y)+“-a/-e” + (ma/me)+(y)+”acak,ecek”

“mi“+(y)+ “miş””+ лични окончания (I тип)

  нямало съм да мога да взема нямало ли съм да мога да взема?
Ben alamayacakmışım alamayacak mıymışım
Sen alamayacakmışsın alamayacak mıymışsın
O alamayacakmış alamayacak mıymış
Biz alamayacakmışız alamayacak mıymışız
Siz alamayacakmışsınız alamayacak mıymışsınız
Onlar alamayacalmışlar alamayacaklar mıymış
  Отрицателна Форма II тип Отрицателен въпрос II тип
  корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ecek” + “miş” + лични окончания (I тип) корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ecek”

“mi“+(y)+ “miş”+ лични окончания (I тип)

  може да не съм могъл да взема може ли да не съм могъл да взема?
Ben almayabilecekmişim almayabilecek miymişim
Sen almayabilecekmişsin almayabilecek miymişsin
O almayabilecekmiş almayabilecek miymiş
Biz almayabilecekmişiz almayabilecek miymişiz
Siz almayabilecekmişsiniz almayabilecek miymişsiniz
Onlar almayabilecekmişler almayabilecekler miymiş
  Отрицателна Форма III тип Отрицателен въпрос III тип
  корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ecek” + “miş”  + лични окончания (I тип) корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ecek”

“mi“+(y)+ “miş” + лични окончания (I тип)

  може и да не съм могъл да взема може ли и да не съм могъл да взема?
Ben alamayabilecekmişim alamayabilecek miymişim
Sen alamayabilecekmişsin alamayabilecek miymişsin
O alamayabilecekmiş alamayabilecek miymiş
Biz alamayabilecekmişiz alamayabilecek miymişiz
Siz alamayabilecekmişsınız alamayabilecek miymişsınız
Onlar alamayabilecekmişlar alamayabilecek miymişlar
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув