„Mога да…“ в бъдеще време – ACAK/ECEK/Yeterlilik eylemi-Gelecek zaman – ACAK/ECEK

 

  Положителна форма Положителен въпрос
корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ecek” + лични окончания (I тип) корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+”ecek”   “mi“+(y)+ лични окончания (I тип)
  ще мога да взема ще мога ли да взема?
Ben alabileceğim alabilecek miyim
Sen alabileceksin alabilecek misin
O alabilecek alabilecek mi
Biz alabileceğiz alabilecek miyiz
Siz alabileceksiniz alabilecek misiniz
Onlar alabilecekler alabilecekler mi
  Отрицателна Форма I тип Отрицателен въпрос I тип
корен на глагол + (y)+“-a/-e” + (ma/me)+(y)+”acak,ecek”лични окончания (I тип) корен на глагол + (y)+“-a/-e” + (ma/me)+(y)+”acak,ecek” “mi“+(y) + лични окончания (I тип)
  не ще (няма да) мога да взема няма ли да мога ли да взема?
Ben alamayacağim alamayacak mıyım
Sen alamayacaksın alamayacak msın
O alamayacak alamayacak mı
Biz alamayacağız alamayacak mıyız
Siz alamayacaksınız alamayacak mısınız
Onlar alamayacaklar alamayacaklar mı
  Отрицателна Форма II тип Отрицателен въпрос II тип
корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil” +”ecek””  + лични окончания (I тип) корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil” +”ecek”

“mi“ +(y)+ лични окончания (I тип)

  може и да не взема може ли и да не взема?
Ben almayabileceğim almayabilecek miyim
Sen almayabileceksin almayabilecek misin
O almayabilecek almayabilecek mi
Biz almayabileceğiz almayabilecek miyiz
Siz almayabileceksiniz almayabilecek misiniz
Onlar almayabilecekler almayabilecekler mi
  Отрицателна  Форма III тип Отрицателен въпрос III тип
корен на глагол +(ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil” +”ecek” +лични окончания (I тип) корен на глагол +(ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil”“ +”ecek”

“mi“ +(y)+ лични окончания (I тип)

  може и да не може да взема може  ли и да не може да взема?
Ben alamayabileceğim alamayabilecek miyim
Sen alamayabileceksin alamayabilecek misin
O alamayabilecek alamayabilecek mi
Biz alamayabileceğiz alamayabilecek miyiz
Siz alamayabileceksiniz alamayabilecek misiniz
Onlar alamayabilecekler alamayabilecekler mi

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув