„Mога да…“ в бъдеще историческо време – ACAKTI/ECEKTİ/Yeterlilik eylemi-Gelecek zamanın hikayesi – ACAKTI/ECEKTİ

 

  Положителна форма Положителен въпрос
корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+

”ecek” + “ti”+ лични окончания (II тип)

корен на глагола + (y)+“-a/-e”+“bil””+”ecek”   “mi“+(y) +“di”+ лични окончания (II тип)
  щях да мога да взема щях ли да мога да взема?
Ben alabilecektim alabilecek miydim
Sen alabilecektin alabilecek miydin
O alabilecekti alabilecek miydi
Biz alabilecektik alabilecek miydik
Siz alabilecektiniz alabilecek miydiniz
Onlar alabilecektiler alabilecekler miydi
  Отрицателна Форма I тип Отрицателен въпрос I тип
корен на глагол + (y)+“-a/-e” (ma/me)+(y)+”ecek”+“ti”+ лични окончания (II тип) корен на глагол + (y) +“-a/-e” (ma/me)+(y)+”ecek”

“mi“+(y)+ “di”+ лични окончания (II тип)

  нямаше да мога да взема нямаше ли да мога да взема?
Ben alamayacaktım alamayacak mıydım
Sen alamayacaktın alamayacak mıydın
O alamayacaktı alamayacak mıydı
Biz alamayacaktık alamayacak mıydık
Siz alamayacaktınız alamayacak mıydınız
Onlar alamayacaktılar alamayacaklar mıydı
  Отрицателна Форма II тип Отрицателен въпрос II тип
корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil” +”ecek” + “ti”+ лични окончания (II тип) корен на глагол + (ma/me) +(y) +“-a/-e” +“bil” +”ecek”

“mi“+(y)+ “di”+ лични окончания (II тип)

  може да нямаше да мога да взема може ли да нямаше да мога да взема?
Ben almayabilecektim almayabilecek miydim
Sen almayabilecektin almayabilecek miydin
O almayabilecekti almayabilecek miydi
Biz almayabilecektik almayabilecek miydik
Siz almayabilecektiniz almayabilecek miydiniz
Onlar almayabilecektiler almayabilecekler miydi
  Отрицателна Форма III тип Отрицателен въпрос III тип
корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil” +”ecek” +“ti” + лични окончания (II тип) корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e”” +“bil”“ +”ecek”

“mi“+(y)+ “di”+ лични окончания (II тип)

  може и да нямаше да мога да взема може ли и да нямаше да мога да взема?
Ben alamayabilecektim alamayabilecek miydim
Sen alamayabilecektin alamayabilecek miydin
O alamayabilecekti alamayabilecek miydi
Biz alamayabilecektik alamayabilecek miydik
Siz alamayabilecektiniz alamayabilecek miydiniz
Onlar alamayabilecektiler alamayabilecekler miydi
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув