„Mога да…“ в минало неопределено време – MIŞ/Yeterlilik eylemi-Belirsiz (duyalan) geçmiş zaman – MIŞ

 

  Положителна форма Положителен въпрос
корен на глагола + (y)+“-a/-e +“bil”+ “miş”+ лични окончания (I тип) корен на глагола + (y)+“-a/-e +“bil”+ “miş” “mi“+(y) + лични окончания (I тип)
  могъл съм да взема могъл ли съм да взема?
Ben alabilmişim alabilmiş miyim
Sen alabilmişsin alabilmiş misin
O alabilmiş alabilmiş mi
Biz alabilmişiz alabilmiş miyiz
Siz alabilmişsiniz alabilmiş misiniz
Onlar alabilmişler alabilmişler mi
  Отрицателна Форма I тип Отрицателен въпрос I тип
корен на глагол + (y)+“-a/-e (ma/me)+ “miş”+ лични окончания (I тип) корен на глагол + (y)+“-a/-e(ma,me) +“miş” “mi“+(y))+ лични окончания (I тип)
  не съм могъл да взема не съм ли могъл да взема?
Ben alamamışım alamamış mıyım
Sen alamamışsın alamamış mısın
O alamamış alamamış mı
Biz alamamışız alamamış mıyız
Siz alamamışsınız alamamış mısınız
Onlar alamamışlar alamamışlar mı
  Отрицателна Форма II тип Отрицателен въпрос II тип
корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e +“bil” + “miş” + лични окончания (I тип) корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e +“bil” +“miş”

“mi“+(y)+ лични окончания (I тип)

  може да не съм могъл да взема може ли да не съм могъл да взема?
Ben almayabilmişim almayabilmiş miyim
Sen almayabilmişsin almayabilmiş misin
O almayabilmiş almayabilmiş mi
Biz almayabilmişiz almayabilmiş miyiz
Siz almayabilmişsiniz almayabilmiş misiniz
Onlar almayabilmişler almayabilmişler mi
  Отрицателна Форма III тип Отрицателен въпрос III тип
корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e +“bil” + “miş”  +лични окончания (I тип) корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e +“bil” +“miş”

“mi“+(y)+ лични окончания (I тип)

  може  и да не съм могъл да взема може  ли и да не съм могъл да взема?
Ben alamayabilmişim alamayabilmiş miyim
Sen alamayabilmişsin alamayabilmiş miysin
O alamayabilmiş alamayabilmiş mi
Biz alamayabilmişiz alamayabilmiş miyiz
Siz alamayabilmişsiniz alamayabilmiş misiniz
Onlar alamayabilmişler alamayabilmişler mi
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув