„Mога да…“ в минало неопределено историческо време – MİŞTİ/Yeterlilik eylemi-Belirsiz (duyalan) geçmiş zamanın hikayesi – MİŞTİ

 

  Положителна форма Положителен въпрос
корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+ “miş”  + “ti”+ лични окончания (II тип) корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+“miş” “mi“+(y) +“di”+ лични окончания (II тип)
  можех да съм взел можех ли да съм взел?
Ben alabilmiştim alabilmiş miydim
Sen alabilmiştin alabilmiş miydin
O alabilmiştı alabilmiş miydi
Biz alabilmiştik alabilmiş miydik
Siz alabilmiştiniz alabilmiş miydiniz
Onlar alabilmiştiler alabilmiş miydiler
  Отрицателна Форма I тип Отрицателен въпрос I тип
корен на глагол + (y)+“-a/-e” (ma/me)+ “miş”  + “ti”+ лични окончания (II тип) корен на глагол + (y)+“-a/-e” +(ma/me) + “miş”  “mi“+(y)+ “di”+ лични окончания (II тип)
  не можех да съм взел не можех ли да съм взел?
Ben alamamıştım alamamış mıydım
Sen alamamıştın alamamış mıydın
O alamamıştı alamamış mıydı
Biz alamamıştık alamamış mıydık
Siz alamamıştınız alamamış mıydınız
Onlar alamamıştılar alamamış mıydılar
  Отрицателна Форма II тип Отрицателен въпрос II тип
корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“miş” + “ti”+ лични окончания (II тип) корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“miş”

“mi“+(y)+ “di””+ лични окончания (II тип)

  може да не можех да съм взел може ли да не можех да съм взел?
Ben almayamıştım almayamış mıydım
Sen almayamıştın almayamış mıydın
O almayamıştı almayamış mıydı
Biz almayamıştık almayamış mıydık
Siz almayamıştınız almayamış mıydınız
Onlar almayamıştılar almayamış mıydılar
  Отрицателна Форма III тип Отрицателен въпрос III тип
корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“miş” + “ti”+ лични окончания (II тип) корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e” + “miş” 

“mi“+(y)+ “di”+ лични окончания (II тип)

  може и да не можех да съм взел може ли и да не можех да съм взел?
Ben alamayamıştım alamayamış mıydım
Sen alamayamıştın alamayamış mıydın
O alamayamıştı alamayamış mıydı
Biz alamayamıştık alamayamış mıydık
Siz alamayamıştınız alamayamış mıydınız
Onlar alamayamıştılar alamayamış mıydılar
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув