„Mога да…“ в минало определено (свършено) време – DU/Yeterlilik eylemi-Belirli (görülen) geçmiş zaman – DU

 

  Положителна форма Положителен въпрос
корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”“di”+ лични окончания (II тип) корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil” +“di”+ лични окончания (II тип) “mi“
  можах да взема можах ли да взема?
Ben alabildim alabildim mi
Sen alabildin alabildin mi
O alabildi alabildi mi
Biz alabildik alabildik mi
Siz alabildiniz alabildiniz mi
Onlar alabildiler alabildiler mi
  Отрицателна Форма I тип Отрицателен въпрос I тип
корен на глагол + (y)+“-a/-e” (ma/me)+“di”+ лични окончания (II тип) корен на глагол +(y)+“-a/-e” (ma/me)  +“di”+ лични окончания (II тип) “mi“
  не можах да взема не можах ли да взема?
Ben alamadım alamadım mı
Sen alamadın alamadın mı
O alamadı alamadı mı
Biz alamadık alamadık mı
Siz alamadınız alamadınız mı
Onlar alamadılar alamadılar mı
  Отрицателна Форма II тип Отрицателен въпрос II тип
корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil” + “di”+ лични окончания (II тип) корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil” +“di”+ лични окончания (II тип) “mi“
  можах да не взема можах ли да не взема?
Ben almayabildim almayabildim mi
Sen almayabildin almayabildin mi
O almayabildi almayabildi mi
Biz almayabildik almayabildik mi
Siz almayabildiniz almayabildiniz mi
Onlar almayabildiler almayabildiler mi
  Отрицателна Форма III тип Отрицателен въпрос III тип
корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil” +“di” + лични окончания (II тип) корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil” +“di”+ лични окончания (II тип) “mi“
  може и да не можах да взема може  ли и да не можах да взема?
Ben alamayabildim alamayabildim mi
Sen alamayabildin alamayabildin mi
O alamayabildi alamayabildi mi
Biz alamayabildik alamayabildik mi
Siz alamayabildiniz alamayabildiniz mi
Onlar alamayabildiler alamayabildiler mi
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув