„Mога да…“ в сегашно-бъдеще време (широко време), за което сме чули от друг – RMİŞ/Yeterlilik eylemi-Geniş zamanın rivayeti – RMİŞ

 

  Положителна форма Положителен въпрос
корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ir”  + “miş”+ лични окончания (I тип) корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ir”   “mi“+(y) +“miş”+ лични окончания (I тип)
  можел съм да взема можел ли съм да взема?
Ben alabilirmişim alabilir miymişim
Sen alabilirmişsin alabilir  miymişsin
O alabilirmiş alabilir miymiş
Biz alabilirmişiz alabilir miymişiz
Siz alabilirmişiniz alabilir miymişsiniz
Onlar alabiliemişler alabilir miymişler
  Отрицателна Форма I тип Отрицателен въпрос I тип
корен на глагол + (y)+“-a/-e” (ma/me)+ “miş”+ лични окончания (I тип) корен на глагол + (y)+“-a/-e” (ma,me/maz,mez) “mi“+(y)+ “miş”+ лични окончания (I тип)
  не съм можел да взема не съм ли можел да взема
Ben alamamışım alamam mıymışım
Sen alamamışsın alamaz mıymışsın
O alamamış alamaz mıymış
Biz alamamışız alamaz mıymışız
Siz alamamışsınız alamaz mıymışsınız
Onlar alamamışlar alamaz mıymışlar
  Отрицателна Форма II тип Отрицателен въпрос II тип
корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ir” + “miş” + лични окончания (I тип) корен на глагол + (ma/me) + (y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ir”

“mi“+(y)+ “miş”+ лични окончания (I тип)

  може да не съм можел да взема може ли да не съм можел да взема?
Ben almayabilirmişim almayabilir miymişim
Sen almayabilirmişsin almayabilir miymişsin
O almayabilirmiş almayabilir miymiş
Biz almayabilirmişiz almayabilir miymişiz
Siz almayabilirmişssiniz almayabilir miymişsiniz
Onlar almayabilirmişler almayabilir miymişler
  Отрицателна Форма III тип Отрицателен въпрос III тип
корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ir” + “miş”  + лични окончания (I тип) корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ir”

“mi“+(y)+“miş”+ лични окончания (I тип)

  може и да не съм можел да взема може  ли и да не съм можел да взема?
Ben alamayabilirmişim alamayabilir miymişim
Sen alamayabilirmişsin alamayabilir miymişin
O alamayabilirmiş alamayabilir miymiş
Biz alamayabilirmişiz alamayabilir miymişiz
Siz alamayabilirmişssiniz alamayabilir miymişsiniz
Onlar alamayabilirmişler alamayabilir miymişler
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув