„Mога да…“ в сегашно-бъдеще време (широко време) – R/Yeterlilik eylemi-Geniş zaman – R

 

  Положителна форма Положителен въпрос
корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ir” + лични окончания (I тип) корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+”ir”  “mi“+(y)+ лични окончания (I тип)
  мога да взема мога ли да взема?
Ben alabilirim alabilir miyim
Sen alabilirsin alabilir misin
O alabilir alabilir mi
Biz alabiliriz alabilir miyiz
Siz alabilirsiniz alabilir misiniz
Onlar alabilirler alabilirler mi
  Отрицателна Форма I тип Отрицателен въпрос I тип
корен на глагол + (y)+“-a/-e” (ma/me, maz/mez)+ лични окончания (I тип) корен на глагол + (y)+“-a/-e” (ma/me, maz/mez)+ лични окончания (I тип)  “mı,mi”
  не мога да взема не мога ли да взема
Ben alamam alamam mı
Sen alamazsın alamazsın mı
O alamaz alamaz mı
Biz alamayız alamayız mı
Siz alamazsınız alamazsınız mı
Onlar alamazlar alamazlar mı
  Отрицателна Форма II тип Отрицателен въпрос II тип
корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil” +”ir” + лични окончания (I тип) корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil” +”ir” + лични окончания (I тип) “mi“
  може да не взема може ли да не взема?
Ben almayabilirim almayabilirim mi
Sen almayabilirsin almayabilirsin mi
O almayabilir almayabilir mi
Biz almayabiliriz almayabiliriz mi
Siz almayabilirsiniz almayabilirsiniz mi
Onlar almayabilirler almayabilirler mi
  Отрицателна  Форма III тип Отрицателен въпрос III тип
корен на глагол +(ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil” +”ir” + лични окончания (I тип) корен на глагол +(ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil” +”ir” + лични окончания (I тип) “mi“
  може и да не мога да го взема може ли и да не мога да го взема?
Ben alamayabilirim alamayabilirim mi
Sen alamayabilirsin alamayabilirsin mi
O alamayabilir alamayabilir mi
Biz alamayabiliriz alamayabiliriz mi
Siz alamayabilirsiniz alamayabilirsiniz mi
Onlar alamayabilirler alamayabilirler mi
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув