„Mога да…“ в сегашно-бъдеще историческо (широко) време– RDU/Yeterlilik eylemi-Geniş zamanın hikayesi – RDU

 

  Положителна форма Положителен въпрос
корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+ ”ir” + “di”+ лични окончания (II тип) корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+”ir”   “mi“+(y) +“di”+ лични окончания (II тип)
  можех да взема можех ли да взема?
Ben alabilirdim alabilir miydim
Sen alabilirdin alabilir miydin
O alabilirdi alabilir miydi
Biz alabilirdik alabilir miydik
Siz alabilirdiniz alabilir miydiniz
Onlar alabilirdiler alabilir miydiler
  Отрицателна Форма I тип Отрицателен въпрос I тип
корен на глагол + (y)+“-a/-e” (ma/me)+“di”+лични окончания (II тип) корен на глагол + (y)+“-a/-e” (ma/me,maz/mez)  “mi“+(y)+ “di”+ лични окончания (II тип)
  не можех да взема не можех ли да взема
Ben alamadım alamam mıydım
Sen alamadın alamaz mıydın
O alamadı alamaz mıydı
Biz alamadık alamaz mıydık
Siz alamadınız alamaz mıydınız
Onlar alamadılar alamaz mıydılar
  Отрицателна Форма II тип Отрицателен въпрос II тип
корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil” +”ir” +“di”+ лични окончания (II тип) корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil”+”ir”

“mi“+(y)+ “di”+ лични окончания (II тип)

  можех да не взема можех ли да не взема?
Ben almayabilirdim almayabilir miydim
Sen almayabilirdin almayabilir miydin
O almayabilirdi almayabilir miydi
Biz almayabilirdik almayabilir miydik
Siz almayabilirdiniz almayabilir miydiniz
Onlar almayabilirdiler almayabilir miydiler
  Отрицателна Форма III тип Отрицателен въпрос III тип
корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil” +”ir” +“di” + лични окончания (II тип) корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e” ” +“bil”“ +”ir”

“mi“+(y)+“di””+ лични окончания (II тип)

  може и да не можех да взема може и да не можех да взема
Ben alamayabilirdim alamayabilir miydim
Sen alamayabilirdin alamayabilir miydin
O alamayabilirdi alamayabilir miydi
Biz alamayabilirdik alamayabilir miydik
Siz alamayabilirdiniz alamayabilir miydiniz
Onlar alamayabilirdiler alamayabilir miydiler
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув