„Mога да…“ в сегашно време, за което сме чули от друг – YORMUŞ/Yeterlilik eylemi-Şimdiki zamanın rivayeti– YORMUŞ

 

  Положителна форма Положителен въпрос
  корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil””+

(i)+””yor” + “muş”+ лични окончания (I тип)

корен на глагола + (y)+“-a/-e” +“bil”+ (i)+”yor”   “mu“+(y) +“muş”+ лични окончания (I тип)
  можел съм да взема можел ли съм да взема?
Ben alabiliyormuşum alabiliyor muymuşum
Sen alabiliyormuşsun alabiliyor muymuşsun
O alabiliyormuş alabiliyor muymuş
Biz alabiliyormuşuz alabiliyor muymuşuz
Siz alabiliyormuşsunuz alabiliyor muymuşsunuz
Onlar alabiliyormuşlar alabiliyor muymuşlar
  Отрицателна Форма I тип Отрицателен въпрос I тип
  корен на глагол + (y)+“-a/-e” (mı,mi)+”yor”+ “muş”+ лични окончания (I тип) корен на глагол + (y)+““-a/-e” (mı,mi)+”yor” “mu“+(y)+ “muş”+ лични окончания (I тип)
  не съм можел да взема не съм ли можел да взема
Ben alamıyormuşum alamıyor muymuşum
Sen alamıyоrmuşsun alamıyor muymuşsun
O alamıyormus alamıyor muymus
Biz alamıyormuşuz alamıyor muymuşuz
Siz alamıyоrmuşsunuz alamıyor muymuşsunuz
Onlar alamıyormuşlar alamıyor muymuşlar
  Отрицателна Форма II тип Отрицателен въпрос II тип
  корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil” +(i)+”yor” + “muş” + лични окончания (I тип) корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e”“bil” +(i)+ ”yor”

“mu“+(y)+ “muş””+ лични окончания (I тип)

  може да не съм можел да взема може ли да не съм можел да взема?
Ben almayabiliyormuşum almayabiliyor muymuşum
Sen almayabiliyormuşsun almayabiliyor muymuşsun
O almayabiliyormuş almayabiliyor muymuş
Biz almayabiliyormuşuz almayabiliyor muymuşuz
Siz almayabiliyormuşsunuz almayabiliyor muymuşsunuz
Onlar almayabiliyormuşlar almayabiliyor muymuşlar
  Отрицателна Форма III тип Отрицателен въпрос III тип
  корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e”“bil”“ +(i) + ”yor” + “muş” + лични окончания (I тип) корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e” + “bil” +(i)+ ”yor”

“mu“+(y)+ “muş” + лични окончания (I тип)

  може и да не съм можел да взема може  ли и да не съм можел да взема?
Ben alamayabiliyormuşum alamayabiliyor muymuşum
Sen alamayabiliyormuşsun alamayabiliyor muymuşsun
O alamayabiliyormuş alamayabiliyor muymuş
Biz alamayabiliyormuşuz alamayabiliyor muymuşuz
Siz alamayabiliyormuşsunuz alamayabiliyor muymuşsunuz
Onlar alamayabiliyormuşlar alamayabiliyor muymuşlar
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув