„Mога да…“ в сегашно време – YOR/Yeterlilik eylemi-Şimdiki zaman – YOR

 

  Положителна форма Положителен въпрос
корен на глагола+(y)+“-a/-e” +“bil”+

(i)+”yor”+лични окончания (I тип)

корен на глагола + (y)+“-a/-e” +““bil”+ (i)+”yor”  “mu“+(y)+ лични окончания (I тип)
  мога да взема мога ли да взема?
Ben alabiliyorum alabiliyor muyum
Sen alabiliyorsun alabiliyor musun
O alabiliyor alabiliyor mu
Biz alabiliyoruz alabiliyor muyuz
Siz alabiliyorsunuz alabiliyor musunuz
Onlar alabiliyorlar alabiliyorlar mı
  Отрицателна Форма I тип Отрицателен въпрос I тип
корен на глагол + (y)+“-a/-e” (mı,mi)+”yor”+ лични окончания (I тип) корен на глагол + (y)+“-a/-e” (mı,mi)+”yor” “mu“+(y)+ лични окончания (I тип)
  не мога да взема не мога ли да взема
Ben alamıyorum alamıyor muyum
Sen alamıyorsun alamıyor musun
O alamıyor alamıyor mu
Biz alamıyoruz alamıyor muyuz
Siz alamıyorsunuz alamıyor musunuz
Onlar alamıyorlar alamıyorlar mı
  Отрицателна Форма II тип Отрицателен въпрос II тип
корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil” +”yor” + лични окончания (I тип) корен на глагол + (ma/me) +(y)+“-a/-e” +“bil”+(i) +”yor”

“mu“+(y)+ лични окончания (I тип)

  може да не взема може ли да не взема?
Ben almayabiliyorum almayabiliyor muyum
Sen almayabiliyorsun almayabiliyor musun
O almayabiliyor almayabiliyor mu
Biz almayabiliyoruz almayabiliyor muyuz
Siz almayabiliyorsunuz almayabiliyor musunuz
Onlar almayabiliyorlar almayabiliyorlar mı
  Отрицателна  Форма III тип Отрицателен въпрос III тип
корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil” +(i) +”yor” + лични окончания (I тип) корен на глагол + (ama/eme) +(y)+“-a/-e” +“bil” +(i)+”yor”

“mu“+(y)+ лични окончания (I тип)

  може и да не мога да го взема може ли и да не мога да го взема?
Ben alamayabiliyorum alamayabiliyor muyum
Sen alamayabiliyorsun alamayabiliyor musun
O alamayabiliyor alamayabiliyor mu
Biz alamayabiliyoruz alamayabiliyor muyuz
Siz alamayabiliyorsunuz alamayabiliyor musunuz
Onlar alamayabiliyorlar alamayabiliyorlar mı
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув