Продължете към съдържанието

Турска азбука (Türk alfabesi)

Съвременният книжовен турски език се основава на диалекта, говорен в Истанбул, а съвременната турска азбука е 29-буквен вариант на латинската азбука, близък до френското изписване и съдържащ 21 съгласни и 8 гласни звукове, който през 20-те години на миналия век заменя старата османска азбука. Изучаването на турски език е предизвикателство, но с нашите Онлайн курсове по турски език ще научите турски език по един лесен, забавен и приятен начин и ще вземете вашия Сертификат за владеене на турски език.

Турският език е фонетичен – на всеки звук отговаря определен буквен знак, а освен това в него не се употребяват съчетания от букви, които означават един звук, след като научите азбуката, вече ще можете да четете, защото думите в турски език се пишат, както се чуват, ще можете да  поздравявате и да общувате. Посетете нашата секция Текстове, в това число – Текстове за четене  на турски език, Кратки диалози и Адаптирани книги на турски език, Текстове на турски песниТекстове на турски готварски рецепти, с които да се упражните. В звуковите файлове чуйте произношението на буквите от турската азбука, както и как се произнасят турските букви в конкретни думи на турски език.

Турска азбука – произношение:

Произношение на думите в турския език: 

Буква на турски език Съответстващи буква/звук в българската азбука Примерна дума на турски език Изговаряне на думата Превод на думата на български език
A a както бълг. А ad áд име
B b както бълг.  Б baba бабá баща
C c както бълг. Дж cam джáм стъкло
Ç ç както бълг. Ч çocuk чоджу́к дете
D d както бълг. Д dost до́ст приятел
E e както бълг.  Е el е́л (меко л) ръка, длан
F f както бълг. Ф fen фе́н наука
G g както бълг. Г gece гедже́ нощ
Ğ ğ между твърди гласни звукове, удължава предхождащия го гласен звук;

между меки гласни се чете „Й“

dağ дáа планина
H h както бълг. H harita харитá карта (георгафска)
I ı както бълг. Ъ ısı ъсъ́ температура, топлина
İ i както бълг. И iğne иине́ игла
J j както бълг. Ж jimnastik жимнасти́к гимнастика
K k както бълг. К kafa кафá глава
L l както бълг. Л

между меки гласни се чете меко Л

lamba лáмба лампа
M m както бълг. М masal масáл приказка
N n както бълг. Н nem не́м влага
O o както бълг. О оda одá стая
Ö ö между Е и О örnek орне́к пример
P p както бълг. П parmak пармáк пръст на ръка
R r както бълг. Р renk ре́нк цвят
S s както бълг. С saat саáт час
Ş ş както бълг. Ш şaka шакá майтап
T t както бълг. Т taş тáш камък
U u както бълг. У uçak учáк самолет
Ü ü между Е и У ülke юлке́ страна
V v както бълг. В vazo вазо́ ваза
Y y както бълг. Й yol йо́л път
Z z както бълг. З zaman замáн време

В турската азбука буквите a, b, ç, d, е, f, g, h, i, ı, j, k, l, m, n, o, p, r, s, ş, t, u, v, y, z имат точно съответствие с букви от българската азбука – а, б, ч, д, е, ф, г, х, и, ъ, ж, к, л, м, н, о, п, р, с, ш, т, у, в, й, з.

По правило всички гласни звукове в турския език са кратки (къси). Изключение правят единствено гласните звукове в някой думи, заети от чужди езици. Пример за такова изключение е думата „lâzım“, чието произношение е “ляазъм”. Произходът на думата е арабски, поради което изказът на буквата “а” е по-дълбок и по-мек от традиционното произношение на буквата “а” в турския език.

В изговора на турски език винаги се произнасят всички букви и звукове (гласни и съгласни), независимо от тяхната позиция в думата. Единственото изключение от това правило е буквата “ğ” (yumuşak ğ), която не се изговаря, а само удължава или омекотява предходния гласен звук. Няма дума в турския език, която да започва с буквата “ğ”.

Особености на буквата „Ğ“

 1. Между твърди гласни звукове, удължава предходния гласен звук
 • dağ – „даа“ – планина
 • sağ – „саа“ – дясно
 1. Между меки гласни се чете „й“
 • ciğer – „джийер“ – дроб
 • öğle – „ойле“ – обяд
 1. Пред сонорни съгласни звукове (звучни съгласни звукове) -удължава предхождащия я гласен звук
 • öğretmen – „ооретмен“ – учител

Особености на буквата „С“

 1. Обозначава звуковото съчетание „дж“

Особености на буквата „Ö“

 1. Обозначава звуково съчетание между „е“ и „о“

Особености на буквата „Ü“

 1. Обозначава звуково съчетание между „е“ и „у“

Йотувани гласни

Пред всеки гласен звук в турския език може да бъде добавена буквата „у“, която се произнася като „й“ и омекотява или удължава звука:

Ya – „йа“

Yı – „йъ“

Yu – „йу“

Yo – „йо“

Yü – „йю“

Yi – „йи“

Yö – „йио“

Надредни знаци

В турската азбука има два надредни знака:

1.(‘) – kesme işareti (апостроф), който служи за отделяне на окончания в падеж от съществителни собствени имена

 • Türkiye’de (в Турция)
 • Ayşe’nin (на Айше)
 • Bulgaristan`dan (от България)

2.(^) – şapka işareti, може да бъде поставен над буквите „a“, „u“, „i“, и влияе върху произношението, като:

 • удължава звука, когато е в началото на думата – alem (флаг) – âlem (мир)
 • омекотява звука, когато не е в началото на думата – kar (сняг) – kâr (изгода), rüzgâr (вятър), selâm (здравей)

Упражнения

error: