Продължете към съдържанието

Често задавани въпроси

Развивайки проекта Uchaturski.com – среда в помощ на изучаващите турски език, ежедневно получаваме както много идеи, така и различни въпроси на всякакви теми свързани с турския език, от вас, потребителите и последователите ни в социалните мрежи. С течение на времето някой от въпросите започнаха да се повтарят, което естествено доведе до идеята да ви предложим секция, в която да публикуваме отговори на най – често задаваните от вас въпроси, така че те да бъдат леснодостъпни и полезни за всички вас – нашите настоящи и бъдещи потребители, които имат или биха имали нужда от тях. Ако желаете да изучавате турски език, може да направите това с нашите Онлайн курсове по турски език и да получите Сертификат за владеене на турски език (A1), Сертификат за владеене на турски език (A2).

Ако не намерите отговор на вашия въпрос, попитайте ни:     

Задай въпрос

„Как най – лесно мога да науча турски език?“

„Труден ли е турският език?“

„Какви са формите за обръщение в турския език?“

„Местоименията “sen” и “siz” в турския език“

„Как най – лесно да заучавам чужди думи?“

„Как изказваме благодарност на турски език?“

„Какви са поздравите при среща и раздяла на турски език?“

„Как да кажем „Заповядайте, моля“ на турски език?“

„Имена на места завършващи на наставките „-ane“/„-hane“

„Каква е разликата в употребата на глаголите „duymak“ и „işitmek“?

„Каква е разликата в употребата на думите “ilk” и “birinci”?“

„Кои са най-хубавите турски думи, които всеки учащ трябва да знае?“

„Каква е разликата в употребата на глаголите „gezmek“ и „yürümek“?“

„Каква е образователната система в Турция?“

“Каква е разликата в употребата на думите „arkadaş” и „dost”?”

„За турските онлайн речници и преводачи“

„Как да изразим съгласие или отказ на турски език?“

„Три значения на глагола “aramak”“

„Коя е думата за „родители“ в турския език?“

„Думи и изрази, чиито корен е заложена думата „Allah“

„Какви са формите на отрицание в турския език?“

„Турски език на тялото и език на жестовете“

„Каква е разликата в употребата на думите “ad” и “isim”?“

„Каква е разликата между „gazoz“, „kola“ и „maden suyu“?

„Какви да видовете имения на турски език?“

„Какви са имената на стаите в дома на турски език?“

„Каква е разликата в употребата на думите „erkek“ и „adam“?“

„Има ли граматични родове в турския език?“

“Каква е разликата в употребата на думите „insan” и „kişi”?”

„Глаголите „açmak“ и „kapatmak“

„Какъв е произходът на думите „kardeş“ и „arkadaş“?“

„Употреба на местен и родителен падеж при Има/Няма (Var/Yok)“

„Каква е разликата в употребата на думите „mutlu“ и „memnun“?“

„За отглаголните съществителни имена“

„Думите „Karı“ и „Koca“ в турския език“

„Какви са значенията на думата “İzin”?“