Продължете към съдържанието

„За Онлайн Речниците“

Често получаваме запитвания за препоръка на онлайн-речник или онлайн-преводач по турски език. Онлайн-речници или онлайн-преводачи са полезни при превод на „прости“ думи от турски на български език или от български език на турски език. Когато думата се усложни, често тези речници и преводачи не превеждат правилно, поради факта, че базата данни на повечето онлайн-речници и преводачи от турски език на български език и обратно не е много богата.

Турският език е език, при който значението на една дума би могло да бъде променено само с присъединяване или премахване на една буква от думата, а това трудно се улавя от наличните към момента онлайн българско-турски и турско-български речници и преводачи.

В страницата ни Форми на глагола е посочен пример с глагола „YAPMAK“, в който може да видите как се променя значението на думата в различните й форми, като тези промени са аналогични и с всички останали глаголи в турския език. В онлайн-речниците и онлайн-преводачите често нюансите на думата не могат да бъдат „уловени“.

Постоянно обогатяваме съдържанието на нашия турско-български и българо-турски Речник, като целта ни е там да бъдат включени различни форми на турски думи и турски изрази и фрази. Ако не откривате дадена дума и желаете да помогнете за обогатяването на речника – моля, свържете се с нас и ни я изпратете, за да я добавим.

Пишете ни!