Продължете към съдържанието

„За турските онлайн речници и преводачи“

Често получаваме запитвания за препоръка на онлайн-речник или онлайн преводач по турски език. Онлайн-речници или онлайн преводачи по турски език са полезни при превод на „прости“ думи от турски на български език или от български език на турски език. Когато думата се усложни, често тези речници и преводачи не превеждат правилно, поради факта, че базата данни на повечето онлайн речници и преводачи от турски език на български език и обратно не е много богата.

Турският език е език, при който значението на една дума би могло да бъде променено само с присъединяване или премахване на една буква от думата, а това трудно се улавя от наличните към момента онлайн българско-турски и турско-български речници и преводачи. Например турската дума „yüz“ може да означава числото сто, лице, глагол „плувам“ в заповедна форма. При превод на думата в онлайн преводача Google Translate, тя се превежда само с едно множеството си значенията. В турския език лексикалното значение на една дума би могло да бъде променено изцяло само с добавяне или премахване на една буква от думата, което не се улавя от онлайн преводачите на турски език.

Един от добрите онлайн речници за произношение е Forvo. В него думите са изговорени от различни хора – мъже или жени, с майчин турски език, както и повечето думи са включени в примерни изречения, които също са с приложено аудио.

В страницата ни Форми на глагола е посочен пример с глагола „YAPMAK“, в който може да видите как се променя значението на думата в различните й форми, като тези промени са аналогични и с всички останали глаголи в турския език. В онлайн-речниците и онлайн-преводачите често нюансите на думата не могат да бъдат „уловени“.

Ако желаете да изучавате турски език, може да направите това с нашите Онлайн курсове по турски език и да вземете вашите Сертификат за владеене на турски език (A1), Сертификат за владеене на турски език (A2).

Постоянно обогатяваме съдържанието на нашия Турско-български и Българо-турски речник, като целта ни е там да бъдат включени различни форми на турски думи и турски изрази и фрази. Ако не откривате дадена дума и желаете да помогнете за обогатяването на речника – моля, свържете се с нас и ни я изпратете, за да я добавим.

Пишете ни!