Продължете към съдържанието

„За Онлайн Речниците“

Често получавам запитвания за препоръка на онлайн-речник по турски език. Бих казала, че онлайн-речници или онлайн-преводачи са полезни при превод на „прости“ думи от турски на български език или от български език на турски език. Когато думата се усложни, често те не превеждат правилно, поради факта, че базата данни на повечето онлайн-речници и преводачи от турски на български език и обратно не е много богата.

Турският език е език, при който значението на една дума би могло да бъде променено само с добавяне или премахване на една буквичка от думата, а това по мои наблюдения трудно се улавя от наличните към момента онлайн българско-турски и турско-български речници и преводачи.

В секцията Форми на глагола съм посочила пример с глагола YAPMAK и как се променя значението му в различните му форми, като това е аналогично и с всички останали глаголи в турския език. В онлайн-речник често нюансите на думата не могат да бъдат „хванати“.

Постоянно обогатяваме съдържанието на нашия Речник, като целта ни е там да бъдат включени всякакви различни форми на думите и фрази. Ако не откривате дадена дума и желаете да помогнете за обогатяването на речника – моля, свържете се с нас и ни я изпратете, за да я добавим   Пишете ни!

error: