Продължете към съдържанието

Части на речта

Частите на речта (Söz bölükleri) в турската граматика представляват групи от думи, които имат общо значение и граматически свойства, които ще научите и в нашите Онлайн курсове по турски език, където може да вземете и вашите Сертификат за владеене на турски език (A1), Сертификат за владеене на турски език (A2).

Тези групи от думи имат общи структура, качества и функции. В турския език има десет групи части на речта, които са:

В турския език глаголите притежават граматични категории причастие и деепричастие.

  • Причастия (Ortaç) (нелична глаголна форма, която означава признак или резултат от действие)
  • Деепричастия (Ulaç) (нелична глаголна форма, която означава и обяснява начина, по който се извършва действието)

В турския език има т.н. несамостойни думи, които имат значение и смисъл, но не назовават понятие.

Ако изучавате турски език, в подменютата може да се запознаете по – детайлно с частите на речта в турския език, а в секцията за Текстове на Uchaturski.com на ваше разположение са различни видове  турски текстове, в това число – Текстове за четене  на турски езикТекстове на турски песниТекстове на турски готварски рецепти, Адаптирани книги на турски език, Турски диалози и Скоропоговорки на турски език.

Упражнения