Взаимни глаголи (İşteş Fiiller) – Упражнения – Отговори

 1. Образувайте взаимни глаголи:
 • yazışmak
 • görüşmek
 • selamlaşmak
 • dövüşmek
 • vuruşmak
 • atışmak
 • bakışmak
 • kucaklaşmak
 • çekişmek
 • buluşmak
 • anlaşmak
 • çarpışmak
 • itişmek
 • küsüşmek
 • karşılaşmak
 • tanışmak
 • bozuşmak
 • ödeşmek
 • yenişmek
 • kaçışmak
 • bölüşmek
 • gülüşmek
 • ağlaşmak
 • koşuşmak 
 • uçuşmak
 • bekleşmek
 • ötüşmek 
 • bağrışmak –
 • doluşmak 
 • kesişmek

Поставете наставките за образуване на взаимни глаголи: 

 • İki arkadaş iki yıla yakın yazıştılar.
 • Annemle babam uzun süre bakıştılar.
 • Geçen gün yine abimle atıştık.
 • Üç öğrenci koridorda koşarken çarpışmışlar.
 • Nihayet Bülent’in babasıyla tanıştık.
 • İnsanlar içeri girebilmek için itişiyorlar.
 • Ozaman otobüs durağında buluşuruz.
 • Biz de yıllardır görüşmedik.
 • Dün komşunun çocukları yine dövüşmüşler.
 • Geçen gün sen de bana vurmuştun. Şimdi ödeştik.
 • Salı günü pazarda Nihat’la karşılaştık.
 • Çocuklar oyuncakları bölüştüler.
 • Öğrenciler koridorda bağrışıyorlar.
 • İki takım bir türlü yenişemedi.
 • O gece sabaha kadar dertleştik.
 • İran ve Irak boş yere yıllarca savaştılar.
 • Dün benimle hiç konuşmadı.
 • Kamil seninle barışmak istiyor.
 • Kızlarla erkekler yarışıyorlar.
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув